Main Image

Menuki

MEN-2691

MEN-2691

Catching birds
Mumei

MEN-2690

MEN-2690

Swift Horse
Mumei, but has been attributed to the Mito Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2689

MEN-2689

Water Wheel
Mumei, but has been attributed to the Kaga-goto Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2685

MEN-2685

Peony
Mumei

MEN-2684

MEN-2684

Cormorant Fishing
(Kibata-mei)Motozane/Genpu(with Kao)(but inauthentic)

MEN-2673

MEN-2673

Japanese eggplant
Mumei

MEN-2672

MEN-2672

Kengyu and Orihime, Legend of Tanabata Story
Mumei

MEN-2671

MEN-2671

Echigo-shishi
Mumei

MEN-2670

MEN-2670

Tabane-noshi, A bundle of long thin strips of paper attached to a gift
Mumei, but likely the Kaga-kinko Tradition

MEN-2669

MEN-2669

Three Crabs
Mumei

MEN-2668

MEN-2668

Quails in Autumn Grass
Mumei

MEN-2667

MEN-2667

Pigeon
Mumei

MEN-2665

MEN-2665

Fujin and Raijin, Wind God and Thunder God
Mumei

MEN-2664

MEN-2664

Rabbits and Autumn Flowers
Mumei, but has been attributed to the Ko-kinko Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2650

MEN-2650

Willow and Kemari, Ancient Football
Mumei, but probably the Ko-kinko Tradition

MEN-2644

MEN-2644

A pair of Sai, mythological animals
Mumei, but probably the Kyo-kinko Tradition

MEN-2615

MEN-2615

Mikawa Manzai, Traditional Festive Dance
Mumei, but has been attributed to the Kyo-kanagushi Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2601

MEN-2601

Shishi, Sacred Lion
(Wari-tanzaku Mei)Morita Munesuke
Tokubetsu Hozon Tosogu

MEN-2599

MEN-2599

Sacred Lion Parent with Child
Mumei, but has been attributed to the Kyo-kanagushi Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2556

MEN-2556

Shishi, Sacred Lion
Mumei, but has been attributed to the Kyo-kinko Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2546

MEN-2546

Shishi, Sacred Lion
Mumei, but has been attributed to the Waki-goto Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2545

MEN-2545

Dragon
Mumei, but attributed to the Kyo-kinko Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2538

MEN-2538

Two Sacred Lions
Mumei, but has been attributed to the Waki-goto tradition
Hozon Tosogu

MEN-2530

MEN-2530

Dragon
Mumei, but has been attributed to the Kyo-kinko Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2493

MEN-2493

Pigeon
Mumei, but has been attributed to the Kaga-goto Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2471

MEN-2471

2 Mitsu-domoe and an Ivy Leaf Crest
Mumei

MEN-2428

MEN-2428

Puppy
Mumei, but has been attributed to the Waki-goto Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2419

MEN-2419

A phoenix with Peony Crests on a Tree
Mumei, but has been attributed to the Kaga-goto Tradition
Tokubetsu Hozon Tosogu

MEN-2395

MEN-2395

Moon and Turtle
Mumei, but has been attributedt ot the Kono Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2333

MEN-2333

Fukinotou, Butterbur shoot
Wari Kibata-mei: Mitsu Yoshi
Hozon Tosogu

MEN-2246

MEN-2246

Hawk Capturing a Copper Pheasant
Mumei

MEN-2245

MEN-2245

Hyotan Namazu, Calabash and Catfish
Mumei

MEN-2244

MEN-2244

Wagtail on a Shell
Mumei, but attributed to the Goto Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2206

MEN-2206

Horse Saddle and Stirrups
Mumei, but has been attributed to the Ko-goto Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2161

MEN-2161

Idaten Shoshitsuki
Mumei, but has been attributed to the Ko-kinko Tradition
Hozon Tosogu

MEN-2115

MEN-2115

Decorating Lily Flowers
Mumei

MEN-1714

MEN-1714

Keshi, Corn Poppy
Mumei, but attributed to the Horie Tradition
Hozon Tosogu

MEN-1571

MEN-1571

Botefuri, Street Merchant
Mumei, but attributed to the Ko-goto Tradition
Hozon Tosogu

TOKEN MATSUMOTO
Marusei Bldg 3F 6-13-14 Nishi-Kasai
Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

Copyright (C) 2013-2023
All Rights Reserved.