Main Image

刀&太刀

Katana
Item No. KA-0460
Mei
: Moritsugu from Fukuoka, Chikuzen Province
Length
: 70.00 cm / 27.6 in
Period
: Early Edo Period
Price
: 4,000,000 JPY
 
KA-0460
KA-0460
Tachi
Item No. KA-0447
Mei
: Wholeheartedly by Yakuwa Yasutake from Musashi Province
Mei (Back)
: On an Auspicious Day in August 1983
Length
: 79.20 cm / 31.2 in
Period
: Contemporary (Showa Period)
Price
SOLD
 
KA-0447
 
Katana
Item No. KA-0445
Mei
: Made by Masataka from Aizu
Length
: 76.00 cm / 29.9 in
Period
: Late Edo Period
Price
: 600,000 JPY
 
KA-0445
KA-0445
Katana
Item No. KA-0438
Mei
: Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake (1st Generation)
Length
: 69.40 cm / 27.3 in
Period
: Mid Edo Period
Price
: 1,000,000 JPY
 
KA-0438
KA-0438
Katana
Item No. KA-0435
Mei
: Made by Ishido Fujiwara Korekazu
Mei (Back)
: Bunkyu 1 nen 8gatsu hi, On a day in August 1861
Length
: 71.40 cm / 28.1 in
Period
: Late Edo Period
Price
: 1,500,000 JPY
 
KA-0435
KA-0435
Katana
Item No. KA-0420
Mei
: Bungo no Kami Rai Kuniyoshi
Length
: 63.80 cm / 25.1 in
Period
: Early Edo Period(Kambun Era)
Price
SOLD
 
KA-0420
KA-0420
Katana
Item No. KA-0417
Mei
: Mumei, but has been attributed to the later years of the Hoju Tradition
Length
: 70.00 cm / 27.6 in
Period
: Early Muromachi Period
Price
: 800,000 JPY
 
KA-0417
KA-0417
Katana
Item No. KA-0405
Mei
: Made by Sibuya Manzo Fujiwara Toshiaki from Sendai
Length
: 70.90 cm / 27.9 in
Period
: Late Edo Period
Price
: 600,000 JPY
 
KA-0405
KA-0405
Katana
Item No. KA-0393
Mei
: (Kikumon) Echizen no Kami Hojoji Tachibana Masateru
Mei (Back)
: On an auspicious day in August 1682
Length
: 70.70 cm / 27.8 in
Period
: Early Edo Period (Tenna Era)
Price
: 1,000,000 JPY
 
KA-0393
KA-0393
Tachi
Item No. KA-0186
Mei
: Made by Jitsua
Length
: 71.00 cm / 28.0 in
Period
: Late Kamakura Period
Price
: 20,000,000 JPY
 
KA-0186
KA-0186
TOUKEN MATSUMOTO
199-1, Shimizu Noda city, Chiba pref.
278-0043, Japan

Copyright (C) 2014-2021
Touken Matsumoto Corp.
All Rights Reserved.