Main Image

TSU-2224

TSU-2224

青海波模様図
柳川直春(花押)
保存刀装具

TSU-2222

TSU-2222

近江八景図
無銘

TSU-2220

TSU-2220

糸車図
無銘

TSU-2219

TSU-2219

三傘透図
無銘(正阿弥)
保存刀装具

TSU-2218

TSU-2218

月兎図
安信(花押)

TSU-2215

TSU-2215

菊花捥形
近江守継秀
特別貴重小道具

TSU-2214

TSU-2214

押合菊図
友信作

TSU-2213

TSU-2213

花角模様図
如泉(花押)
特別保存刀装具

TSU-2211

TSU-2211

扇繋図
無銘

TSU-2210

TSU-2210

山水舟人図
無銘

TSU-2209

TSU-2209

富嶽図
無銘

TSU-2208

TSU-2208

円相環文図
無名(鎌倉)
保存刀装具

TSU-2207

TSU-2207

鶴丸透図
無名(京透)
保存刀装具

TSU-2203

TSU-2203

桜に蔓図
無銘

TSU-2202

TSU-2202

梔子図
無銘

TSU-2200

TSU-2200

時雨亭透図
無銘(赤坂)
保存刀装具

TSU-2199

TSU-2199

蘭花透図
無銘(神吉)

TSU-2194

TSU-2194

藻出鯉図
保壽

TSU-2193

TSU-2193

月夜時鳥透図
無銘(赤坂)
保存刀装具

TSU-2191

TSU-2191

波龍図
無銘(京金工)
保存刀装具

TSU-2187

TSU-2187

素紋鐔
無銘

TSU-2183

TSU-2183

破れ亀甲瓢箪図
無銘(伝二子山)
保存刀装具

TSU-2182

TSU-2182

落雁図
正重

TSU-2181

TSU-2181

蓬(よもぎ)
金印(青龍軒栄寿)

TSU-2178

TSU-2178

武鑑透図
無銘(平安城象嵌)

TSU-2177

TSU-2177

轡鐙透図
無銘(平安城象嵌)
保存刀装具

TSU-2176

TSU-2176

雨乞図
金印・敏行(鉄元堂正楽)
特別保存刀装具

TSU-2170

TSU-2170

馬子風景図
近江介清秀 清恒 一勢彫之
特別保存刀装具

TSU-2169

TSU-2169

遠山松透図
無銘(柳生)
保存刀装具

TSU-2156

TSU-2156

松原に蔦唐草図
無銘

TSU-2155

TSU-2155

鉄拐仙人透図
湖東子 清水義教作
保存刀装具

TSU-2152

TSU-2152

菊透図
無銘(江戸南蛮)
保存刀装具

TSU-2146

TSU-2146

瑞雲猪目小透図
吉次

TSU-2145

TSU-2145

蔦唐草
奥州会津住 正阿弥

TSU-2144

TSU-2144

波図
無銘

TSU-2143

TSU-2143

雁金抱茗荷透図
無銘(赤坂)
保存刀装具

TSU-2141

TSU-2141

四方抱茗荷雁金透図
無銘(伝金山)
保存刀装具

TSU-2139

TSU-2139

五岳真形図
加藤明周(花押)
特別保存刀装具

TSU-2138

TSU-2138

富嶽松原市女笠図

特別保存刀装具

TSU-2125

TSU-2125

唐草透図
無銘(長州)

TSU-2124

TSU-2124

花籠図
無銘

TSU-2122

TSU-2122

かぶら大根図

TSU-2117

TSU-2117

菊図
越前住 記内作

TSU-2096

TSU-2096

鶴丸透図
無銘(京透)
保存刀装具

TSU-2086

TSU-2086

雁に沢瀉
無銘(京透)

TSU-2073

TSU-2073

勧進帳、安宅の関図
無銘(彦根・宗典派)

TSU-2070

TSU-2070

般若面
無銘

TSU-2057

TSU-2057

瑞雲瀑布図
安親(土屋昌親同人)
特別保存刀装具

TSU-2048

TSU-2048

龍図
無銘(越前)
保存刀装具

TSU-2036

TSU-2036

菱透鉢木柳樹風葉図(城南宮)
無銘(京正阿弥)
保存刀装具

TSU-2009

TSU-2009

銀杏透図
江戸神田住 伊藤甚右衛門政方
保存刀装具

TSU-1996

TSU-1996

遠山松透図
無銘(二子山)
保存刀装具

TSU-1954

TSU-1954

李白図
一葉斎 弘直(花押)
特別保存刀装具

TSU-1949

TSU-1949

洛雁図
無銘(薩摩)
保存刀装具

TSU-1945

TSU-1945

雷文透枝菊図
大澤因幡彫刻
特別保存刀装具

TSU-1930

TSU-1930

流水笹蟹図
無銘(庄内)
保存刀装具

TSU-1923

TSU-1923

天地菊花透図
梅忠橘重義作
特別保存刀装具

TSU-1894

TSU-1894

竹透図
無銘(伝金山)
特別保存刀装具

TSU-1847

TSU-1847

巣籠鶴透図
無銘(林)
特別保存刀装具

TSU-1834

TSU-1834

歳寒二雅透図
無銘(越前)
保存刀装具

TSU-1698

TSU-1698

菊唐草模様図
無銘(埋忠)
特別保存刀装具

TSU-1560

TSU-1560

栗鼠透図
無銘(京正阿弥)
保存刀装具

TSU-1517

TSU-1517

蟹図
重信
保存刀装具

TSU-1468

TSU-1468

石臼透図
無銘(春田)
保存刀装具